รถกระเช้าบูมพับ BC16


ลูกค้าใช้งาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระยะยาว
#บางกอกเจน #เครื่องปั่นไฟฟ้า #เครื่องอัดลม #รถกระเช้าบูมพับ #รถกระเช้าขากรรไกร #ตู้ออฟฟิศ