รถกระเช้าขากรรไกร


รถกระเช้าขากรรไกรของเรา ชิ้นส่วนต่างๆถูกนำมาประกอบกันอย่างดีด้วยแบรนด์ดังจากนานาชาติ สินค้ามีจุดเด่นในด้านความแข็งแรง ความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัย และคุณภาพสินค้าที่ดี สินค้าของDingli ใช้พลังงานแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีเสียงรบกวนต่ำ ทั้งยังมีมลภาวะน้อย รถกระเช้าขากรรไกรมีความสูงของงานตั้งแต่ 5 เมตร ถึง 22 เมตร เหมาะสำหรับงานในที่ราบ รถกระเช้าของ บางกอกเจนช่วยยกระดับการทำงานบนที่สูงให้ปลอดภัย เราให้บริการใช้รถกระเช้ามาตรฐาน ANSIล่าสุด มาตรฐาน CE เป็นที่ยอมรับได้ถูกใช้ในงานต่างๆเช่นงานสร้างรถไฟฟ้าในประเทศไทย และโรงงาน Boeing ในต่างประเทศ
JCPT2223RTA
View Detail
JCPT1823RT / JCPT1523RT
View Detail
JCPT1418RT / JCPT1218RT
View Detail
JCPT1418DC/JCPT1218DC
View Detail
JCPT1213(OD)/JCPT1013(OD)
View Detail
JCPT2212HD
View Detail
JCPT1614HD / JCPT1612HD / JCPT1412HD
View Detail
JCPT1212HD/JCPT1012HD
View Detail
JCPT1008HD/JCPT0808HD
View Detail
JCPT0807HD
View Detail
JCPT0807HDS
View Detail
JCPT0807DCS
View Detail
JCPT1614DC / JCPT1612DC / JCPT1412DC
View Detail
JCPT1212DC/JCPT1012DC
View Detail
JCPT1008DC/JCPT0808DC
View Detail
JCPT0807DC
View Detail
JCPT0607DCS/JCPT0607DCF
View Detail
JCPT0607A
View Detail